Fakta

Fakta

Om för tidigt födda barn

 Det föds omkring 6 000 barn för tidigt i Sverige varje år.

 Barn som föds före graviditetsvecka 37 räknas som för tidigt födda.

 De för tidigt födda delas in i tre grupper:

 måttligt för tidigt födda <37

 mycket för tidigt födda <32

 extremt för tidigt födda <28

 Det finns totalt i Sverige omkring 100 000 barn och ungdomar mellan 0-18 år som är för tidigt födda.

 Neonatal betyder nyfödd.

 I vardagligt språk talar man ofta om prematurer – dvs barn som är födda innan de är färdiga, alltså för tidigt

 Många barn vårdas sin första tid i en kuvös. En kuvös ger värme och rätt luftfuktighet.

 På gruppnivå har prematurfödda barn ett större behov av stödinsatser i förskola och skola och fler problem med inlärning